Temp.: 27 C Windrichting: 259
Windkracht:
Molens met productie: 7
Huidige parkproductie 496kW
Totaal 2018: 37407 MWh

Landelijk - Milieu


In het Nationale Milieubeleidsplan staat het milieubeleid van Nederland tot en met 2030 beschreven. Hoewel windenergie niet als zodanig genoemd wordt, zijn er wel duidelijke uitspraken over energiebesparing en duurzame energie. Zo moet het gebruik van hernieuwbare energie (waaronder windenergie) met 5 procent toenemen ten opzichte van de totale energievraag in 2010 en met 10 procent in 2020.

Zondag 22 Juli 2018