Temp.: 14 C Windrichting: 151
Windkracht:
Molens met productie: 17
Huidige parkproductie 33998kW
Totaal 2017: 56026 MWh

Landelijk - Milieu


In het Nationale Milieubeleidsplan staat het milieubeleid van Nederland tot en met 2030 beschreven. Hoewel windenergie niet als zodanig genoemd wordt, zijn er wel duidelijke uitspraken over energiebesparing en duurzame energie. Zo moet het gebruik van hernieuwbare energie (waaronder windenergie) met 5 procent toenemen ten opzichte van de totale energievraag in 2010 en met 10 procent in 2020.

Donderdag 23 Nov 2017