Temp.: 13 C Windrichting: 241
Windkracht:
Molens met productie: 16
Huidige parkproductie 23894kW
Totaal 2018: 27906 MWh

Landelijk - Wet beheer rijkswaterstaatswerken


In de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken worden alle waterstaatswerken beschermd en verzekerd van een veilig en doelmatig gebruik. Waterstaatswerken zijn wateren die in beheer zijn van de overheid. Daaronder vallen ook waterkeringen, waterwegen en de Noordzee.

Het is bij wet verboden om zonder vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk.

Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat een turbine niet gebouwd mag worden binnen een bepaalde afstand van die werken. Onderstaande tabel is een richtlijn voor vergunningaanvragers.Donderdag 26 April 2018