Temp.: 18 C Windrichting: 253
Windkracht:
Molens met productie: 9
Huidige parkproductie 252kW
Totaal 2017: 42779 MWh

Landelijk - Wet beheer rijkswaterstaatswerken


In de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken worden alle waterstaatswerken beschermd en verzekerd van een veilig en doelmatig gebruik. Waterstaatswerken zijn wateren die in beheer zijn van de overheid. Daaronder vallen ook waterkeringen, waterwegen en de Noordzee.

Het is bij wet verboden om zonder vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk.

Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat een turbine niet gebouwd mag worden binnen een bepaalde afstand van die werken. Onderstaande tabel is een richtlijn voor vergunningaanvragers.Vrijdag 22 Sept 2017