Temp.: 14 C Windrichting: 154
Windkracht:
Molens met productie: 17
Huidige parkproductie 33829kW
Totaal 2017: 56026 MWh

Landelijk - Wet beheer rijkswaterstaatswerken


In de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken worden alle waterstaatswerken beschermd en verzekerd van een veilig en doelmatig gebruik. Waterstaatswerken zijn wateren die in beheer zijn van de overheid. Daaronder vallen ook waterkeringen, waterwegen en de Noordzee.

Het is bij wet verboden om zonder vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk.

Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat een turbine niet gebouwd mag worden binnen een bepaalde afstand van die werken. Onderstaande tabel is een richtlijn voor vergunningaanvragers.Donderdag 23 Nov 2017