Temp.: 0 °C Windrichting: 0 °
Windkracht:
Molens met productie: 0
Huidige parkproductie kW
Totaal 2019: 0 MWh

Zo zijn we begonnen


Elf jaar voor de officiële opening van het windpark ontstonden de eerste ideeën aan de Kubbeweg om iets met windenergie te gaan doen.

In 1995 wilde Gert Jan van Tilburg, een van de bewoners, zijn ‘kleine’ solitaire Lagerweij molen vervangen door een grotere. Dat kon toen nog, maar daar ging zijn voorkeur niet naar uit. Vanuit zijn functie bij de Stichting Ontwikkeling Windenergie vond Van Tilburg dat gemeentes een visie moesten ontwikkelen over windmolenlocaties en lijnopstellingen, om zo de wildgroei aan turbines tegen te gaan. De gemeente Dronten heeft dat als eerste opgepakt.

Van Tilburg polste een aantal buren en die bleken enthousiast. “Ik vergeet het nooit,” vertelt oud-buurman Jan Wybe Schurer. “Gert Jan was aan het uien rooien en ik ging eens kijken hoe het ging. Toen begon hij erover en zei dat het prachtig zou zijn als de hele weg een molen achter in het land kon zetten. Zo is het begonnen.” Na de eerste brainstorm waren ook de andere bewoners aan de weg meteen overstag. Schurer: “Die eenheid en eensgezindheid binnen de club dat is van essentieel belang, anders wordt het nooit wat.”

Na het ontstaan van het idee zijn de twaalf agrariërs van de Kubbeweg tien jaar bezig geweest met de voorbereiding, de vergunningen aanvragen, de ontheffingen regelen, de aanpassingen van het bestemmingsplan en de bezwaarprocedures. Uiteindelijk stonden in juni 2006 de molens met de wieken in de wind en werd het park officieel geopend. Net als het park werd dat groots aangepakt met twee dagen feest.

Vrijdag 22 Feb 2019