Temp.: 14 C Windrichting: 239
Windkracht:
Molens met productie: 17
Huidige parkproductie 23505kW
Totaal 2018: 27910 MWh

Donderdag 26 April 2018