Temp.: 14 °C Windrichting: 149 °
Windkracht:
Molens met productie: 17
Huidige parkproductie 33910kW
Totaal 2017: 56029 MWh

Prijsinformatie


De kosten van Winduniestroom zijn gebaseerd op de kosten van uw regionale energieleverancier. We geven u altijd gegarandeerd 0,25 cent/kWh korting (inclusief BTW) op de tarieven van uw regioleverancier. Daalt de marktprijs, dan betaalt u nog minder. Stijgt de marktprijs, dan gaat ook uw energieprijs omhoog. Maar u bent bij Windunie wel altijd goedkoper uit dan bij uw regioleverancier.

Windpark Kubbeweg werkt samen met de coöperatie Windunie. Windunie is een samenwerkingsverband van windmoleneigenaren en behartigt de belangen van windparken. Windunie werkt samen met Greenchoice. Dit is de vergunninghouder in de zin van de elektriciteitswet zoals deze door de overheid is bepaald. Met Greenchoice gaat u uiteindelijk het contract aan.

Bij Windunie heeft u een overeenkomst voor onbepaalde tijd. U heeft geen opzegtermijn bij Windunie. Voor grootzakelijke klanten gelden speciale prijzen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Windunie. Uw aansluiting wordt grootzakelijk genoemd boven de 3 x 80 A.

Zie voor meer informatie de website van Windunie, www.windunie.nl.

Donderdag 23 Nov 2017